investor-blog

Aký je rozdiel medzi investovaním a sponzoringom?

Síce sa zaoberáme investovaním do technologických projektov, často nás však kontaktujú aj ľudia so žiadosťou o sponzoring. Aký je rozdiel medzi investíciou a sponzoringom? Aj na to sa pozrieme v tomto článku.

 

Základ investovania a sponzoringu je v podstate rovnaký. Podporovaná strana získava kapitál (môže byť finančný aj nefinančný), vďaka ktorému môže spustiť alebo rozšíriť svoju činnosť. Podporovateľ získava podiel (ako investor) alebo mediálny výtlak a PR pre svoju značku (ako sponzor). Rozdiel je najmä v žiadosti o tento kapitál a niektoré právne aj finančné náležitosti, ktoré z neho vyplývajú.

Ako žiadať o sponzoring?

Ak chceš žiadať o sponzoring, v prvom rade sa poobhliadni po firmách, ktoré s tebou nejakým spôsobom súvisia. Aspoň okrajovo. Síce to nie je podmienkou, ale bude jednoduchšie získať finančnú podporu od niekoho, kto sa zaoberá podobnou činnosťou – potenciálna spolupráca bude aj pre sponzora zaujímavejšia. Ďalej, nezabudni na niekoľko zásad:

 

Komunikuj cez oficiálne kanály

Sú oficiálne a „oficiálne“ kanály. Hoci má nejaká spoločnosť svoj Facebook profil, nie je to miesto na dohadovanie sponzoringu, skôr na rýchlu komunikáciu. Preto radšej využi e-mail a cez Facebook si over, či bola tvoja žiadosť prijatá.

Aj biznis má svoju etiketu

Ak sa ti podarí získať priamy kontakt na niekoho, kto môže rozhodnúť o sponzoringu, narábaj s ním opatrne. Pred telefonátom sa vždy ozvi najprv písomne, napríklad cez e-mail alebo SMS. Predstav sa a pripoj aj kontaktnú referenciu – od koho si získal priamy kontakt? Mohol si sa k nemu dopátrať na vlastnú päsť, tu si však daj pozor a radšej si premysli, či sa oplatí kontakt využiť. Bez dobrej referencie si môžeš zatvoriť dvere a stratiť potenciálny sponzoring.

Ujasni si, čo od sponzoringu čakáš

Sponzoring z teba nemá spraviť milionára. Financie sú určené na presný okruh činností, technickej alebo inej výbavy. Ak žiadaš o peniaze, ujasni si, na čo ich chceš použiť. Aj vďaka tomu môžeš potenciálneho sponzora presvedčiť, že to myslíš vážne a on nie je len jednou zo stoviek firiem, ktorým si poslal žiadosť o sponzoring.

Sponzorský manuál nie je nikdy na škodu

Svoju žiadosť môžeš formálne upraviť a spracovať ju aj do takzvaného sponzorského manuálu. V ňom predstav seba, svoj tím alebo aktivity a zadefinuj, ako sponzorský príspevok využiješ. Do sponzorského manuálu pridaj tiež informáciu o tom, čo od teba sponzor na oplátku získa: budeš ho uvádzať na svojich komunikačných kanáloch ako sponzora či partnera? Práve to zvykne byť súčasťou sponzorskej zmluvy.

 

Nezabudni na právnu stránku veci

Pri získavaní investora – medzi ktorých sa radíme aj my, Miller Invest – je bežné zasielať biznisový alebo podnikateľský plán a ďalšie dokumenty, ktoré predstavia projekt. Po oboznámení sa s projektom môže investor pristúpiť k osobným stretnutiam a k podpísaniu zmluvy. Investor získava za financovanie projektu najmä podiel alebo je vedený ako spoluvlastník.

 

V prípade sponzoringu je situácia iná. Sponzor aj sponzorovaný môžu podpísať Zmluvu o sponzorstve, Zmluvu o reklame alebo Darovaciu zmluvu. V nej je zadefinované aj platenie daní zo sponzoringu. Ak žiadaš o podporu firmu, ktorá sa sponzoringu venuje dlhodobo, právne ti bude vedieť poradiť. Nezabudni sa informovať aj sám o tom, aké máš možnosti a povinnosti.

 

Sme investori, nie sponzori

V Miller Invest sa síce sponzoringu nevenujeme, to ale neznamená, že nechceme podporiť zmysluplné aktivity. Radi podporíme technologické a vedecké projekty, ktoré majú potenciál. Ak hľadáš investora, napíš nám.