tomas-nozina-cBsKhfU6UUE-unsplash

Bude niekedy parkovanie v Bratislave inteligentné?

Smart technológie idú ruka v ruke s bojom o udržateľnosť zdrojov. Najviac emisíí, až 70% z celkovej produkcie CO2, pritom vzniká v mestách, čo môže viesť ku klimatickým zmenám s nenávratnými dôsledkami. Práve preto sa mnohé z nich rozhodli pre smart či menej smart opatrenia, ktoré takýmto zmenám môžu efektívne zabrániť. Aj vďaka nim sa už 40 miest na svete môže pochváliť tým, že využívajú energie výlučne z udržateľných zdrojov. 

Ako môže pomôcť inteligentné parkovanie?

Podľa výstupu z globálneho prieskumu IBM môžu až 30% premávky v centre mesta spôsobovať vodiči, ktorí sa v podstate nikam nepresúvajú, iba bezvýsledne hľadajú voľné parkovacie miesto. Samozrejme, priamo úmerne sa zároveň zvyšujú aj vyprodukované emisie. Ako sa to však dá riešiť?Zatiaľ čo sa európske mestá snažia počet áut najmä vo svojich centrách výrazne obmedziť, mnohé z veľkých amerických miest akým je San Francisco, Los Angeles či Reno v Nevade, kde si obyvatelia svoj život bez auta nevedia predstaviť, implementujú pomocou spoločností, ako Streetline, politiku smart parkovania.

Riešenie smart parkovania v mestách spočíva v senzoroch zabudovaných v parkovacom mieste či nad ním následne prepojených mobilnou aplikáciou s užívateľom. Pomocou nej možno vidieť live polohu voľného parkovacieho miesta a užívateľ sa k nemu dokonca môže rovno nechať navigovať. Ušetrí tak čas aj emisie spálené hľadaním voľného miesta. Pohonné hmoty zbytočne spálené bezvýsledným krúžením po tých istým miestach a čas strávený hľadaním vhodného miesta na parkovanie však neušetria iba vodiči, ale aj mestská polícia. Pomocou aplikácie totiž presne uvidí, ktorému z áut už vypršal zaplatený parkovací čas. Výjazdy sa tak výrazne zredukujú, nehovoriac o emisiách, ktoré sa zbytočne nedostanú do ovzdušia.

Smart parkovanie môže pomôcť aj pri efektívnom využívaní rezidentských miest. Miesta ľudí v garážach väčších obytných domov, ktorí chodia denne do práce a cez deň je ich miesto voľné, ho môžu na určitú časť dňa do aplikácie pridať ako dostupné a jednoducho tak zoptimalizujú svoje výdavky na prenájom garáže tým, že si ich rozdelia s úplne náhodným človekom.

Bratislava v 21. storočí

Od novembra bude prebiehať pilotné testovanie prvého rezidenčného parkovania v Petržalke, ktoré je ešte od inteligentného parkovania ďaleko. Smart parkovanie totiž nie je o tom, ako sťažiť parkovanie s autom nerezidentom tak, aby sa takéhoto presúvania po meste úplne vzdali, ale o efektívnom využívaní existujúceho parkovacieho priestoru. V istej podobe by sa možno dalo implementovať u nás aj v súčasnosti a potenciálne by zavádzanie novej parkovacej politiky dokonca urýchlilo. Smart riešenia by mohli pomôcť pri monitoringu reálneho počtu a fluktuácie vozidiel v Petržalke či v centre pri edukácii vodičov k novým vzorcom správania. Pri nedostatku miest, ktorý je v centre hlavného mesta zjavný, by si zrejme každý šofér cestu autom do centra rozmyslel, ak by už doma videl, že takmer žiadne miesta tam, kde plánuje zaparkovať, voľné naozaj nie sú.

Kde začať?

Možno nemusíme mať veľké oči, ako byť hneď smart a na začiatok si stačí vziať príklad od Osla, ktoré už v centre mesta odstránilo takmer každé parkovacie miesto a namiesto toho rozšírilo pešie zóny aj cyklistické trasy alebo sa inšpirovať Parížom, ktorý sa každý týždeň v nedeľu vzdá automobilovej dopravy.

V prípade záchytných parkovísk na okrajoch mesta sa snažíme vziať si príklad z Viedne, ktorá nedávno znova získala titul mesta, v ktorom sa žije najlepšie, no aj tieto riešenia si určite vyžiadajú dlhší čas na realizáciu, tak prečo nad nimi nerozmýšľať rovno tak, aby boli čo najviac smart? Nepotrebujeme predsa novú parkovaciu politiku, ktorú o pár rokov budeme nahrádzať niečím novým len preto, aby sme konečne aj my parkovali ako v 21. storočí.

Pri zavádzaní a nastavovaní parkovacej politiky je mnoho otázok, ktoré treba doriešiť. Máš aj ty nejaký smart nápad, ako pomôcť hlavnému mestu? Neboj sa nám ozvať.