bratislava-data

Fínske mesto Espoo ukázalo, že dáta majú cenu zlata. Inšpirovala sa aj Bratislava

Nedávny experiment fínskeho mesta Espoo dokázal, že na základe zozbieraných a anonymizovaných dát z viacerých mestských úradov a inštitúcií, je možné vytvoriť dokonalé profily svojich obyvateľov, ktoré odhalia silné a slabé stránky mesta a jeho služieb.

Dáta + AI = zaujímavé fakty, na ktorých môže mesto stavať

Umelá inteligencia, ktorú mesto v tomto prípade využilo, sa bližšie pozrela a analyzovala všetky dáta v zdravotných, sociálnych a vzdelávacích záznamoch občanov, na základe čoho odhalila viacero zaujímavých faktov. Príkladom, ktorý stojí za zmienku, je situácia s cudzincami. Výsledky ukázali aj to, že ak cudzinci v meste nenavštevujú jazykové kurzy a služby pracovných agentúr, ktoré im pomôžu nájsť si prácu, v budúcnosti budú potrebovať pomoc s náhradnou starostlivosťou o deti. Ďalším príkladom sú ľudia, ktorí majú problém s alkoholom a nevyužívajú všetky služby, ktoré im mesto ponúka. Jediné, čo táto skupina obyvateľov využíva, sú časté hospitalizácie a ošetrenia v nemocniciach.

Na základe podrobnej analýzy dát má tak mesto dokonalý prehľad o tom, čo sa v rámci ich územia deje, ktoré oblasti si vyžadujú zvýšenú pozornosť (pri skupine alkoholikov napríklad protialkoholické liečenia) a naopak, ktoré už dosiahli maximum a obyvatelia sú zvyknutí naplno ich využívať.

Aj Bratislava zistila, že dáta sú nad zlato

Cenu a význam dát nepodcenilo ani naše hlavné mesto. Na webe OPEN DATA BRATISLAVA sú verejnosti prístupné informácie, ktoré boli zozbierané z údajov Štatistického úradu SR, portálov Ministerstva vnútra SR, informačných systémov magistrátu a iných štátnych inštitúcií, a ktoré sú každému k dispozícii nielen na nahliadnutie, ale najmä na využitie. Aj zástupcovia mesta Bratislava sú si vedomí potenciálu nádejných startupov, ktoré u nás máme, preto spravilo tú „špinavú robotu“ za nich. Zdieľané bicykle a autá, to sú inovácie, ktoré už teraz v Bratislave fungujú. A to je len začiatok. Na našom blogu sme sa dlhší čas venovali konceptu smart cities, v ktorom vidíme obrovský potenciál. Využívanie energií, odpadové hospodárstvo, zdravotníctvo či mobilita. Všetko, čoho základným kameňom je vhodná analýza dát. Sprístupnením týchto údajov sa tak Bratislava zaradila do rebríčka TOP miest s otvorenými dátami. 

Čo skrývajú dáta Bratislavy?

Portál obsahuje dvanásť datasetov rozdelených podľa predmetu dát. Okrem prehľadu investícií mesta máme k dispozícii aj sady dát, na ktorých sa dá stavať a prísť s riešeniami, ako napríklad vo Fínskom Espoo. Najzaujímavejšie datasety, ktoré otvárajú bránu pre viacero inovatívnych nápadov, sú napríklad doprava, zdravie, kultúra, šport, cestovný ruch a wifi či infraštruktúra, výstavba a bývanie.

Dáta v čase korony

Mohli by tieto údaje pomôcť aj v boji so súčasnou krízou? Na portáli Open Data Bratislava sa už teraz nachádza zopár štatistík, ktoré so šírením ochorenia COVID-19 úzko súvisia, no na to, aby sme ich v boji s krízou mohli priamo využiť, by zrejme musela trvať veľmi dlho. Veľmi zaujímavé však v tomto prípade môžu pre nás byť práve dáta z dlhodobého hľadiska. Ako sa zmení návštevnosť free wifi, ako sa s nižším počtom obyvateľov dochádzajúcich každý deň do práce znížia emisie? Zvýši či zníži sa počet trestných činov spáchaných počas tohto obdobia? Dáta, ktoré sú už teraz dostupné online nám ponúkajú zaujímavý referenčný bod na porovnanie a naučíme sa niečo viac o správaní ľudí v čase krízy aj mimo nej. Jediné, čo stačí urobiť, je začať analyzovať.

Poďme na to

 Kým vo fínskom Espoo nechalo mesto analýzu dát a ich vyhodnotenie na umelú inteligenciu, naše hlavné mesto dáva šancu odvážnym jednotlivcom.  To, čo skrývajú, môžu tieto dáta odhaliť komukoľvek, kto ich bude chcieť analyzovať, takže ktokoľvek, kto vidí medzery v systémoch či fungovaní mesta, má teraz šancu ukázať sa a presadiť. 

Vzor pre ostatných

Bratislava ide v slovenských podmienkach príkladom a nie je vylúčené, že podobný koncept otestujú aj iné slovenské mestá. Vo viacerých v nich už dnes nájdeme mnohé smart riešenia, ktorých úlohou je pomáhať a zefektívňovať procesy. Ak patríte do skupiny „smelých“ inovátorov a máte nápad, ktorý nie je na zahodenie, neváhajte nás kontaktovať. Radi si ho vypočujeme a pomôžeme.