MICHAL SUCHOBA

Angel Investor

“Pocit a vízia hrajú dôležitú úlohu v rozhodovaní, špeciálne v prípade
uvádzania nových myšlienok do života.”