miller invest startup angel investor

Vlastný startup: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Máš za sebou ideu, koncept a podarilo sa ti dokonca zohnať niekoľko užitočných ľudí, ktorí na projekte budú pracovať s tebou. Čo teraz? Prichádza čas plánovania!

Riešiť za pochodu celý biznis plán a nastavenie aktivít či procesov je chyba, ktorej sa dopúšťa mnoho nových projektov. Ani poctivé plánovanie ti, samozrejme, nezabezpečí bezproblémový chod startupu – každý nový deň môže priniesť novú prekážku. Ak ale chceš minimalizovať toto riziko a pripraviť sa napríklad na oslovenie potenciálneho investora, musíš mať v rukách okrem nápadu a prvotného konceptu aj prezentovateľnú stratégiu.

Časová os je tvoj kamarát

Časové osi, alebo timelines, sú skvelými pomocníkmi pre každý biznis, nielen pre startupy. Môžeš ich vytvoriť pre akúkoľvek aktivitu či proces. Niektoré zo základných časových osí sú:

  •  TIMELINE VÝVOJA PRODUKTU

Minimum viable product už máš, no predpokladáme, že sa s ním neuspokojíš a chceš ho posúvať ďalej. Preto si naplánuj krátkodobú (1 rok) aj strednodobú (5 rokov) časovú os. Kedy pridáš novú funkcionalitu? Plánuješ integráciu s iným softvérom? Zmeníš spôsob predplácania služby? To všetko sú výrazné zásahy do projektu, s ktorými by si mal rátať. Zaznač si ich do časovej osi, no pristupuj k tomuto plánovaniu realisticky. Naprogramovanie novej funkcionality môže byť lákavé a rád by si to sfúkol za mesiac, pre istotu si však poznač 2 mesiace. Nikdy nevieš, aký problém sa môže práve v tomto období vyskytnúť.

  • TIMELINE MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT

Tvoj produkt zažíva tzv. peak time, teda vrcholné obdobie, napríklad ku koncu roka. Preto si v časovej osi marketingových aktivít poznačíš posledný kvartál ako najdôležitejší a začneš vymýšľať spôsoby, ako produkt dostať k potenciálnym zákazníkom v tomto období. Môžu to byť sociálne siete, platené články na veľkých portáloch alebo printová inzercia v magazínoch s vysokým nákladom. Nezabudni, že marketingové aktivity v tvojom pláne nemajú fungovať samostatne, ale ako celok. Preto, napríklad, buduj po celý rok e-mailovú databázu a poctivo ju segmentuj, aby si ju naplno a čo najefektívnejšie využil v tvojom peakovom období.

  • TIMELINE FINANČNÉHO RASTU

Financie sú pri úspešnom budovaní startupu kľúčové, či už ich máš od investora, alebo si na seba tvoj projekt dokáže zarobiť sám. Okrem bežných výdavkov, ako sú priestory, technologické vybavenie, platy zamestnancov, sa počas roka vyskytnú nečakané platby a poplatky, s ktorými musíš počítať tiež. Pracovná cesta do zahraničia pre niekoľko členov tímu, rast odvodov či daní, ale aj rast cien spotrebného materiálu, ktorý pre svoje podnikanie využívaš – to všetko zamieša karty tvojho finančného plánu. Pristupuj preto strategicky k monetizácii projektu a snaž sa, aby nestagnoval.

Všetko so všetkým súvisí

Príklady časových osí, ktoré si si prečítal, spolu súvisia. Nová funkcionalita projektu sa premietne do marketingových aktivít a spoločne ovplyvnia finančné náklady. Pristupuj k nim preto ako k celku. Nemusíš stratiť z dohľadu príslovečný BIG PICTURE, no nezabúdaj, že aj ten tvoria detaily.